Động đất với chỉ số 7 Richter tại Alaska

Anchorage, Alaska: Một trận động đất với chỉ số Richter lên đến 7 đã diễn ra ở vùng Anchorage, Alaska trong hôm thứ sáu ngày 30 tháng 11 vào lúc 8 giờ 30 sáng.
Vùng trung tâm của trận động đất đã diễn ra ở vùng cách thành phố Anchorage khoảng 16 cây số về hướng đông bắc.
Các nhà khoa học dựa vào những dữ kiện thâu thập, đã tiên đoán về trận động đất này từ nhiều tháng qua.
Trận động đất đã làm hư hại đường xá, nhá cửa sập, và hàng ngàn gia đình bị mất điện, nhưng không có thông báo nào về những thiệt hại nhân mạng.
Những trận động đất dọc theo bờ Thái Bình Dương, từ tiểu bang California, lên đến tiểu bang Washington và đến Alaska.
Các nhà khoa học cũng tiên đoán là sẽ có một cuộc động đất với chỉ số Richter lớn sẽ diễn ra ở tỉnh bang British Columbia trong những năm sắp đến?

Tin tức khác...