Trị giá của công ty sản xuất dầu khí Saudi Aramco lên đến 1,700 tỷ Mỹ kim.

Saudi Arabria: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 18 tháng 11, công ty dầu quốc doanh Aramco của xứ Saudi Arabia sẽ bán cổ phiếu ra cho công chúng trong những ngày sắp tới.
Theo những ước tính thì trị giá của công ty dầu Aramco lên đến 1,700 tỷ Mỹ kim, và công ty này sẽ cho bán ra một số cổ phiếu tương đương với trị giá 1.5 phần trăm của toàn bộ tài sản công ty.
Số lượng cổ phiếu bàn ra khoảng 3 tỷ cổ phiếu và giá cổ phiếu dự trù được bán ra trong ngày đầu tiên khoảng 8 Mỹ kim một cổ phiếu.
Giá trị của công ty dầu đứng hàng nhì thế giới, sau công ty Aramco chỉ có là 300 tỷ Mỹ kim.
Theo nhận định của nhiều chuyên gia tài chánh, thì việc xứ Saudi phải cho bán ra cổ phiếu công ty dầu quốc doanh, cho thấy nền kinh tế của xứ này không tiến triển và ngân khố của xứ Saudi đã trống rỗng, hết tiền.
Số thâm thủng ngân sách của xứ Saudi trong năm 2019 ước lượng lên đến 36 tỷ Mỹ kim

Tin tức khác...