Nền kỹ nghệ địa ốc Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ

Hoa Thịnh Đốn: Những tin vui cho nền kỹ nghệ địa ốc Hoa Kỳ vừa được công bố hôm thứ ba ngày 19 tháng 11.
Theo bản tin của bộ thương mại Hoa Kỳ, nền kỹ nghệ xây cất nhà cửa ở Mỹ đã tiến triển mạnh trong tháng 10 vừa qua với số giấy phép xin xây nhà gia tăng lên đến mức cao nhất trong vòng 12 năm qua.
Trong tháng 10, số căn nhà mới xây cất gia tăng 3.8 phần trăm hay 1.314 triệu căn . Trong số những căn nhà mới xây này, số nhà độc lập tiếp tục gia tăng và mức gia tăng liên tiếp trong vòng 5 tháng qua.
Nếu tính theo nguyên năm thì số nhà mới xây trong tháng 10, gia tăng 8.5 phần trăm, và là mức gia tăng cao nhất kể từ năm 2007 cho đến nay.
Với mức lãi suất nợ nhà ở Hoa Kỳ tiếp tục ở mức thấp nhất trong hàng thập kỷ qua, đã giúp cho nhiều người Mỹ vẫn có khả năng mượn tiền mua nhà.
Mức lãi suất nợ nhà của loại nợ 30 năm cố định ở Hoa Kỳ hiện nay là 3.75 phần trăm.
So sánh với Canada thì chúng ta không có mức lãi suất cố định kéo dài 30 năm mà tối đa chỉ là 10 năm.
Mức lãi suất cố định 10 năm ở Canada hiện nay của ngân hàng HSBC là 3.99 phần trăm, cũng là mức lãi suất thấp nhất trong hàng chục năm qua.

Tin tức khác...