Trận sóng nóng diễn ra ở vùng đại thủ phủ Toronto

Toronto: Nhiệt độ trong những ngày đầu tuần, vào ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong ở Hoa Kỳ 25 tháng 5, đã lên cao ở vùng đại thủ phủ Toronto.
Theo bản tin của sở Khí Tượng Canada thì một trận sóng nóng đã bao phủ vùng đại thủ phủ Toronto, kéo dài từ ngày thứ hai 25 tháng 5 cho đến ngày thứ năm.
Nhiệt độ cộng thêm cái nóng của độ ẩm đã lên đến 39 độ C trong nhiều ngày.
Trận sóng nóng đầu tiên của những ngày cuối mùa xuân năm nay, trong khi cư dân trong vùng đại thủ phủ vẫn còn bị sống cách ly tại gia.
Với nhiệt độ lên gần 40 độ C, điều quan trọng là không nên để người, trẻ em hay thú vật trong xe, cửa đóng kín, vì có thể gây ra cái chết.
Nhiệt độ xuống dần ở mức bình thường vào những ngày cuối tuần khi có những trận mưa rào sẽ xảy ra?

Tin tức khác...