Trận lụt chưa từng thấy trong lịch sử nước Mỹ

Houston: Tính đến ngày thứ hai 28 tháng 8, có trên 5 ngàn cư dân trong thành phố Houston đã ở trong các trại tạm trú trong thành phố Houston  vì nhà của họ bị ngập nước, mà theo ông thống đốc tiểu bang Texas thì số người phải di tản vì lụt sẽ còn gia tăng.

Mưa vẫn tiếp tục ở khu vực thành phố Houston và theo những tiên đoán thì số lượng nước mưa rơi xuống  khu vực thành phố Houston có thể lên đến 50 inches ( 1.27 mét).

Thống đốc tiểu bang Louisiana cũng công bố tình trạng khẩn cấp vì lụt ở thành phố New Orleans, Baton Rouges và những vùng phụ cận.

Giám đốc của cơ quan quản trị khẩn cấp liên bang FEMA đã kêu gọi mọi người Mỹ nên tiếp tay vào việc cứu lụt, vì cơ quan này không có đủ nhân viên trong việc cứu lụt ở tiểu bang Texas

 

 

More Stories...