Thay đổi thành phần nhân sự trong nội các liên bang Canada.

Ottawa: Trong hôm thứ hai ngày 28 tháng 8, thủ tướng Trudeau đã cho thay đổi thành phần nội các, sau khi có một nữ tổng trưởng từ chức vì lý do cá nhân.

Bộ thổ dân và dịch vụ cho miền bắc ( indigenous and northern affairs ) được phân chia thành hai bộ riêng biệt: bà Jane Philpott, nguyên tổng trưởng y tế sẽ  là tổng trưởng bộ thổ dân. Bà Carolyn Bennett sẽ trở thành tổng trưởng bộ “crown-Indigenous relations and  northern affairs).

Những thay đổi khác gồm ông Kent Hehr nguyên tổng trưởng cựu chiến binh sẽ chuyển sang là tổng trưởng  thể thao và đặc trách những người khuyết tật.

Bà Carla Qualtrough từ bộ thể thao sang làm tổng trưởng dịch vụ công cộng, sẽ đặc trách sửa đổi lại hệ thống  Phoenix, hệ thốngđiện toán trả lương cho công chức đang có những trở ngại.

Bà Ginette Petitpas sẽ nắm bộ y tế, trong khi dân biểu Seamus O’Regan sẽ nắm bộ cựu chiến binh

More Stories...