Trận đại dịch covid sắp chấm dứt

Toronto: Những tin vui tiếp tục đưa tới trong ngày thứ tư 9 tháng 6, khi số người bị nhiễm covid ở các tỉnh bang trên toàn Canada sút giảm đến những mức thấp nhất trong vòng gần một năm rưỡi qua.
Số người nhiễm covid trong một ngày ở các tỉnh bang Alberta, British Columbia và Quebec đã giảm xuống dưới 200 người.
Theo tin tức loan báo trong ngày thứ tư 9 tháng 6, thì trong 24 giờ trước đó, số người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario xuống còn có 411 người: đây là con số người nhiễm covid thấp nhất ở tỉnh bang Ontario kể từ tháng 2 năm ngoái 2020 cho đến nay.
Tỷ lệ lây nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario giảm xuống dưới 2 phần trăm, và hiện chỉ còn có 6,824 người bị nhiễm covid ở tỉnh bang này.
Trong số 411 người bị nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario trong ngày thứ ba, có 97 người ở thành phố Toronto, 72 người ở vùng Peel, 35 người ở thành phố Hamilton và 26 người ở vùng York.
Số người nhiễm covid và phải nằm trong các bệnh viện tỉnh bang Ontario cũng giảm chỉ còn 571 người và trong số này có 466 người phải nằm trong các khu cấp cứu.
Tính đến ngày thứ tư 9 tháng 6, có 71.6 phần trăm cư dân Canada được chủng ngừa ít nhất 1 mũi thuốc.

Tin tức khác...