Trại hè “túc cầu không ranh giới”

Calgary: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 24 tháng 8, những cuộc tranh tài của tổ chức túc cầu không ranh giới, the Soccer Without Boundaries, thường niên đã diễn ra ở thành phố Calgary, tỉnh bang Alberta.
Đây là trại hè thể thao được tổ chức hàng năm ở thành phố Calgary, nhắm vào những thiếu niên nam nữ sống trong thành phố.
Các giới chức thành phố đã tìm cách tạo những phương tiện giải trí cho những trẻ em trong thành phố trong dịp hè, nhất là những trẻ em của những cộng đồng di dân ở Canada.
Trong trại hè túc cầu năm nay ở thành phố Calgary, có trẻ em của những gia đình di dân đến Canada từ 28 quốc gia trên thế giới.
Người ta có thể nghe thấy những lời giới thiệu trên hệ thống phóng thanh của các trận cầu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau.
Điều này cũng cho thấy Canada quả thật là một quốc gia đa văn hóa, đa chủng tộc.
Theo ông Jean Claude Munyezamu của trại hè, thì đây là năm thứ 8 liên tiếp mà những trận túc cầu đa chủng tộc đã diễn ra ở thành phố Calgary.
Cũng theo ông Munyezamu thì mục tiêu của trại hè là kết hợp những gia đình di dân mới đến Canada, nhất là những người có lợi tức thấp, hòa hợp vào cộng đồng chung Canada.

Tin tức khác...