Trái Dâu xanh dại nhỏ hơn trong mùa hè năm nay

Halifax, Nova Scotia:  Tháng 8 mùa hè, thời gian thu hoạch của những nông gia trồng dâu xanh dại ( wild blue berry) ở tỉnh bang Nova Scotia.

Mùa dâu xanh năm nay trúng mùa ở tỉnh bang Nova Scotia, nhưng đồng thời những trái dâu xanh năm nay nhỏ hơn trái dâu xanh của những năm trước.

Theo ông Barron Blois, một nông gia trồng dâu xanh thì muốn có những trái dâu xanh lớn, cần có mưa nhiều trong những tháng hè.

Mùa hè năm nay trời ít mưa ở các tỉnh bang miền đại tây dương cũng như ở các tỉnh bang Quebec và Ontario.

Số lượng dâu xanh thu hoạch được ở  tỉnh bang Nova Scotia, đã gia tăng gấp đôi trong những năm 2011 cho đến 2015, nhưng giá bán lại giảm vì số dâu xanh trồng ở các nước ngoài cũng gia tăng.

Các nông gia hy vọng họ sẽ bán được dâu xanh gần bằng giá với năm ngoái 2015, gần mức 50 xu một pound.

Tin tức khác...