Trả nợ nhà là ưu tiên hàng đầu của những người Canadians.

Ottawa: Giấc mơ của phần lớn những người Canadians là có nhà.

Chính vì thếvà theo nhận định của cơ quan đánh giá tín dụng TransUnion thì đa số những người Canadians đều muốn trả nợ nhà càng sớm càng tốt.

Tiền lời mà người ta phải trả cho ngân hàng khi mượn nợ nhà ở Canada, không được trừ thuế lợi tức vào cuối năm  như trường hợp những người đồng cảnh ở Hoa Kỳ. Cho nên thay vì kéo dài món nợ nhà dây dưa như những người Mỹ, những người Canadians tìm cách trả  nợ nhà càng sớm càng tốt.

Cơ quan tín dụng TransUnion cũng cho biết là phần lớn những người Canadians đều trả nợ nhà đúng kỳ hạn, không trễ nải.

Tuy nhiên theo bà  Laurie Campbell, chủ tịch điều hành của công ty  Credit Canada Debt Solutions, công ty giúp người ta trả nợ, thì vì muốn trả nợ nhà càng sớm càng tốt, những người Canadians lại có những món nợ khác nhiều hơn.

Theo sở Thống Kê Canada thì vào những năm 1990s, cứ một dollar mà cư dân ở Canada có, thì họ đã nợ nhà băng hết 90 xu. Hiện nay cứ 1 dollar  mà người Canadian có trong túi, thì người này đã nợ nhà băng đến $1.70, tức là tiền nợ gần gấp đôi số tài sản mà họ có.

Với tiền lời ngân hàng trên đà gia tăng, các chuyên gia tài chánh lo sợ là sẽ có nhiều người Canadians phải khai phá sản vì không có đủ tiền trả nợ?

Tin tức khác...