Toronto mở những cuộc đại chủng ngừa nhằm đạt tỷ lệ 90% cư dân chích vaccine Covid

Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 21 tháng 7, giới chức trong chính quyền thành phố Toronto đang nỗ lực thiết lập những y viện chủng ngừa Covid tạm thời để chủng ngừa cho những cư dân không có phương tiện đến các trung tâm chủng ngừa cố định.
Trạm chủng ngừa tạm thời vào hai ngày cuối tuần 24 tháng 7 và 25 tháng 7, ở quảng trường Mel Lastman và sẽ bắt đầu trong hai ngày vào lúc 8 giờ 30 sáng và chấm dứt vào lúc 10 giờ 30 tối. Đây cũng là những nỗ lực trong chiến dịch chủng ngừa có tên là “Team Toronto Home Strech Vaccine Push” của thành phố Toronto.
Những cư dân từ 12 tuổi trở lên sẽ được đến không cần hẹn hay có thể hẹn trước, để chích ngừa mũi đầu tiên hay mũi thứ nhì.
Các giới chức thành phố đã gọi điện thoại cho ít nhất trên 3 ngàn cư dân, thông báo việc mở cửa của trung tâm chủng ngừa tạm thời này.
Các giới chức thành phố cũng hy vọng sẽ thông báo cho 50 ngàn cư dân trong thành phố qua những cú điện thoại bằng tiếng Anh, Nam Hàn, Farsi và Mandarin.
Tính đến nay có đến 80 phần trăm cư dân trong thành phố Toronto đã được chủng ngừa ít nhất một mũi thuốc.
Các giới chức y tế thành phố muốn có ít nhất 90 phần trăm cư dân được chủng ngừa ít nhất một mũi thuốc, để ngăn ngừa làn sóng đại dịch kế tiếp.
Số lượng thuốc chủng được sử dụng hàng ngày ở tỉnh bang Ontario vào giữa tháng 6 lên đến trên 200 ngàn mũi thuốc và đã giảm xuống còn trung bình 148 ngàn mũi thuốc.
Các giới chức y tế thành phố cũng đã thay đổi chiến thuật: thay vì mở những cuộc chủng ngừa công cộng, thì họ sẽ nhắm vào những khu vực có tỷ lệ người chủng ngừa thấp cũng như nhờ đến các bác sĩ gia đình trong việc chủng ngừa cho các thân chủ của các bác sĩ này.

Tin tức khác...