Tổng thống Trump không cho những người di dân vào Mỹ mà không trả được chi phí y tế

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ sáu ngày 4 tháng 10, tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh đình chỉ việc cho nhập cảnh những di dân vào Mỹ và không có bảo hiểm y tế hay có khả năng trả chi phí y tế trong vòng 30 ngày, kể từ khi đặt chân lên đất Mỹ.
Cũng theo phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc thì quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 3 tháng 11 năm nay.
Cũng theo những tin tức loan báo thì trong năm 2020, Hoa Kỳ sẽ chỉ nhận 18 ngàn người tỵ nạn, và đây là con số người tỵ nạn được nhận vào Mỹ hàng năm thấp nhất trong lịch sử.

Tin tức khác...