Tổng thống Trump đề cử bà đại sứ Hoa Kỳ ở Canada là đại sứ Hoa Kỳ ở Liên Hiệp Quốc.

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ hai ngày 25 tháng 2, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đề cử bà Kelly Craft, đương kim đại sứ Hoa Kỳ ở Canada vào chức vụ đại sứ Hoa Kỳ ở Liên Hiệp Quốc.
Việc đề cử này phải được sự chấp thuận của quốc hội Mỹ.
Theo lời tweet của tổng thống Trump thì bà đại sứ Craft đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc ở Canada và được đề cử vào chức vụ đại sứ cao nhất Mỹ.
Việc ra đi của bà đại sứ Craft cũng khiến giới chức cầm quyền ở Canada không vui, vì bà đại sứ này thân cận với ông Trump và có thể sửa soạn cho những cú điện thoại giữa giới chức của đảng cầm quyền Tự Do với ông Trump bất cứ lúc nào.
Bà Craft sẽ thay thế bà Nikki Haley trong chức vụ đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc.

Tin tức khác...