Loài ong lớn nhất thế giới vẫn còn sống sót

Moluccas, Nam Dương: Theo những tin tức thông báo hôm thứ hai ngày 25 tháng 2, người ta đã trông thấy một con ong lớn nhất thế giới ở đảo Moluccas, xứ Nam Dương trong tháng giêng vừa qua.
Con ong loại Wallace và có tên khoa học là Megachile Pluto là thứ ong lớn nhất thế giới mà người ta không còn thấy xuất hiện trong vòng 38 năm qua, mà các nhà khoa học gia nghĩ là giống ong này đã tuyệt chủng?
Con ong Wallace lớn gấp bốn lần những con ong mật ở Âu Châu, với kích thước của con ong cái là 63.5 mm từ cánh sang cánh, và 38 mm từ đầu đến đuôi. Con ong đực thì kích thước nhỏ hơn một chút.
Các nhà khoa học đã tìm thấy con ong này trong một tổ kiến (temite) ở trong thân của một cây bị mục trên đảo Moluccas.

Tin tức khác...