Tổng thống Trump có thể cho hủy bỏ thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ (NAFTA)

Phoenix, Arizona: Tuyên bố trong hôm thứ ba ngày 22 tháng 8 ở trung tâm hội nghị Phoenix, và trước hàng ngàn người ủng hộ, tổng thống Trump đã nói là  ông không nghĩ Hoa Kỳ có thể đạt đến một thỏa thuận với Canada và Mễ Tây Cơ trong một thỏa hiệp tự do mậu dịch Bắc Mỹ và ông nghĩ là Hoa Kỳ sẽ, và trước hàng ngàn người ủng hộ, tổng thống Trump đã nói là  ông không nghĩ Hoa Kỳ có thể đạt đến một thỏa thuận với Canada và Mễ Tây Cơ trong một thỏa hiệp tự do mậu dịch Bắc Mỹ và ông nghĩ là Hoa Kỳ sẽ hủy bỏ hiệp ước này.

Lời tuyên bố của tổng thống Trump đã khiến trị giá đồng peso của Mễ Tây Cơ sụt giá trên thị trường tiền tệ thế giới trong hôm thứ tư.

Thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ đã được các vị nguyên thủ Mỹ, Canada và Mễ Tây Cơ ký kết năm 1994. Khi tổng thống Trump lên nắm quyền, ông đã muốn  có những thay đổi trong thỏa ước vì ông cho là Hoa Kỳ bị thiệt thòi nhiều so với Canada và Mễ.

Việc thay đổi này có thể gây những khó khăn cho việc xuất cảng hàng hóa từ Canada qua Hoa Kỳ.

Tin tức khác...