Một nước Mỹ bị phân chia

Phoenix, Arizona: Tuy có lời ngăn cản của ông thị trưởng thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona, tổng thống Trump vẫn đến thành phố này đọc diễn văn trong một sự kiện không khác gì một cuộc vận động tranh cử tổng thống cho tương lai.

Trong bài diễn văn đọc trước  đám đông ủng hộ, tổng thống Trump đã lên án giới truyền thông là những người không thành thật, lên án tuy không nhắc đến tên, hai thượng nghị  sĩ đảng Cộng Hòa cùng biện hộ cho những lời tuyên bố của ông về cuộc biểu tình của những người da trắng cực đoan ở thành phố  Charlottesville,tiểu bang Virginia trước đây.

Ông cũng nói đến sự quan trọng của việc xây cất một bức tường biên giới với Mễ Tây Cơ, cho dù có phải tạm thời đình chỉ hoạt động của chính quyền liên bang trong một thời gian.

Tổng thống Trump cũng cho là sẽ không có một thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ, tuy là đang có những nỗ lực của  đại diện chính quyền ba quốc gia Hoa Kỳ, Canada và Mễ Tây Cơ thương thảo một thỏa hiệp mới.

Trong khi tổng thống Trump đang nói chuyện trong hội trường trung tâm hội nghị Phoenix, thì bên ngoài cửa có những người biểu tình chống đối ông Trump.

Những người biểu tình đã có những xô xát với cảnh sát. Lực lượng cảnh sát sau đó đã xịt  hơi cay và ném lựu đạn có tiếng vang (stunt grenades) để ngăn ngừa những bạo động gia tăng.

More Stories...