Tổng thống Trump cho tiến hành việc trục xuất những di dân bất hợp pháp.

Bà thống đốc tiểu bang Michigan

Hoa Thịnh Đốn: trong hôm thứ sáu ngày 10 tháng 4, tổng thống đã ký sắc lệnh cho áp đặt những trừng phạt đến các quốc gia không nhận lại những di dân bất hợp pháp bị chính quyền Mỹ trục xuất.
Chính quyền xứ Guatemala đã đồng ý nhận lại những cư dân của nước này đã đến biên giới Mỹ và Mễ Tây Cơ xin tỵ nạn từ những tháng trước, nhưng xứ này từ chối không nhận những di dân của các quốc gia khác như Honduras, Salvador, cũng đã đến biên giới Mễ xin tỵ nạn vào Mỹ.
Tổng thống Trump sẽ không cứu xét đơn xin thông hành của cư dân những quốc gia, đã không chịu nhận lại những người xin tỵ nạn bất hợp pháp.
Trong khi các tổ chức nhân quyền trên thế giới yêu cầu chính quyền Hoa Kỳ tạm ngưng việc trục xuất, vì lo sợ sự lan truyền của COVID-19./

Tin tức khác...