Tổng thống Trump cho đánh thuế nhập cảng lên số hàng hóa Trung quốc trị giá 200 tỷ Mỹ kim

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ hai ngày 17 tháng 9, tổng thống Trump đã tuyên bố là ông cho đánh thuế 10 phần trăm lên số hàng hóa nhập cảng từ Trung quốc trị giá 200 tỷ dollars, nhưng ông sẽ không đánh thuế những loại hàng của một số công ty Mỹ có chi nhánh ở Trung quốc như đồng hồ tinh khôn của công ty Apple cũng như một số hàng hóa như là nón bảo vệ khi đi xe đạp, ghế ngồi cho hài nhi d0ể trong xe hơi..
Thuế 10 phần trăm sẽ gia tăng lên 25 phần trăm vào đầu năm tới 2019.
Trước đó ông Trump cũng đã cho đánh thuế nhập cảng lên số hàng hóa Trung quốc trị giá 50 tỷ Mỹ kim.
Trong khi đó qua hệ thống truyền thông quốc doanh, chính quyền Trung quốc cho biết sẽ tìm cách trả đũa về việc chính quyền Mỹ đánh thuế lên số hàng hóa nhập cảng từ Trung quốc trị giá 200 tỷ dollars này.

Tin tức khác...