Tổng thống Joe Biden đứng ra tổ chức cuộc họp thượng đỉnh ba nước Hoa Kỳ, Canada và Mễ Tây Cơ

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức vừa loan báo thì vào ngày 18 tháng 10 sắp tới, tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ đứng ra tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh: The Three Amigos” bao gồm thủ tướng Canada và tổng thống Mễ Tây Cơ.
Cuộc họp thượng đỉnh của ba quốc gia ở vùng Bắc Mỹ đã gián đoạn vào năm 2016 khi tổng thống Trump lên nắm quyền.
Cuộc họp Three Amigos đã bắt đầu từ năm 2005 và diễn ra hàng năm.
Theo bản tin của văn phòng thủ tướng Canada thì cuộc họp thượng đỉnh năm nay của ba nhà lãnh đạo sẽ chú trọng vào việc tìm cách chấm dứt cuộc chiến chống covid, hoàn thành việc chủng ngừa cho cư dân, ngăn cản cuộc khủng hoảng về khí hậu, tạo thêm công ăn việc làm và phát triển lại nền kinh tế Bắc Mỹ.
Giữa Canada và Hoa Kỳ cũng có nhiều bất đồng trong việc phát triển lại nền kinh tế.

Tin tức khác...