Tổng sản lượng dầu của Canada sẽ tăng 1/3 trước năm 2035

Đây là dự báo mới nhất từ kỹ nghệ dầu hỏa của Canada, đưa ra hồi tuần trước.

Theo dự báo này thì tổng sản lượng dầu của Canada cụ thể sẽ tăng lên 5.6 triệu thùng/ngày trước năm nói trên, tức là sẽ tăng 33% so với các mức của năm 2017. Nguyên nhân phần lớn là do sẽ có sự gia tăng trong sản lượng dầu cát.

Phúc trình của Hiệp hội các Nhà Sản xuất Dầu hỏa Canada (Canadian Association of Petroleum Producers – CAPP) cũng cho rằng Canada cần phải cạnh tranh hơn và xây nhiều đường ống dẫn dầu hơn, chẳng hạn dự án thay đường ống của công ty năng lượng Enbridge, đặt đường ống Keystone XL của công ty TransCanada, nếu như muốn đưa số lượng dầu đó ra các thị trường mới.

Cần biết, lượng dầu sản xuất ở vùng miền tây Canada được dự báo sẽ chiếm một phần rất lớn trong tổng sản lượng dầu của cả nước: khoảng 95%. Sản lượng dầu cát của Canada đã tăng từ 2.7 triệu thùng/ngày lên 4.2 triệu thùng/ngày, ngay cả khi các chi tiêu cơ bản cho dầu cát đã giảm trong năm thứ 4 liên tiếp. Tuy nhiên theo dự báo của CAPP thì mức sản xuất thông thường, quy ước từ nay cho đến năm 2035 ở vùng miền tây Canada vẫn sẽ không tăng nhiều, chỉ từ 1.32 triệu thùng/ngày năm 2017 lên 1.33 triệu thùng/ngày.

Tại vùng miền đông Canada, lượng dầu sản xuất của Canada được dự báo sẽ tăng lên 290,000 thùng/ngày trước năm 2025 nhờ những dự án khai thác lớn ở ngoài khơi. Tuy nhiên, sau năm 2015, sản lượng này sẽ giảm xuống chỉ còn 70,000 thùng/ngày cho đến trước năm 2035.

Phúc trình của CAPP đã nêu lên những lo ngại về khả năng cạnh tranh của dầu và của ngành năng lượng nói chung của Canada. Việc thiếu tính cạnh tranh sẽ tiếp tục là một trong những trở ngại lớn nhất trong việc thu hút đầu tư nước ngoài.

Tin tức khác...