Tốn kém trong việc thi hành luật lệ về cần sa

Waterloo: Như chúng ta cũng biết, theo như dự trù, việc lưu hành cần sa ở Canada sẽ được hợp thức hóa vào tháng 7 năm nay.
Chính quyền các tỉnh bang cũng như các cơ quan an ninh đã đề ra những cách thức cho việc lưu hành cần sa này. Tùy theo tỉnh bang mà cách thức bán cần sa có khác nhau: có tỉnh bang cho bán cần sa qua các công ty bán bia rượu, cũng có tỉnh bang cho cư dân được trồng một số cây cần sa giới hạn trong vườn.
Các cơ quan an ninh cũng phải đề ra các cách thức kiểm soát việc lưu hành cần sa, nhất là việc người ta hút cần sa lái xe: liệu có ảnh hưởng gì như việc uống rượu lái xe?
Tại tỉnh bang Ontario, chính quyền tỉnh bang đã đặt giá bán cần sa là $10 một grams qua các tiệm bán bia rượu quốc doanh.
Sở cảnh sát thành phố Waterloo mới đây cho biết là theo những ước tính, sở cảnh sát này sẽ phải chi thêm ra hàng năm 2.63 triệu dollars tiền chi phí cho những công việc kiểm soát cần sa như phải mướn thêm cảnh sát viên, chi phí để huấn luyện những cảnh sát trong việc thi hành nhiệm vụ.

Tin tức khác...