Tối đa 50 người có thể đi xem hát ở Quebec

Montreal: Bắt đầu từ ngày 22 tháng 6, cư dân trong tỉnh bang Quebec có quyền tụ họp lên đến 50 người trong các rạp hát, các buổi trình diễn văn nghệ, trong lớp học ở các giảng đường đại học hay cao đẳng, và phải ngồi cách nhau ít nhất là 1.5 mét, giảm xuống từ 2 mét theo như những ấn định của chính quyền liên bang.
Trong khi ngồi xem hát hay trong lớp học, những người tham dự phải yên lặng, không được la lối hay hát hò vì các nhà chuyên môn nghĩ là đó là một trong những cách lan truyền COVID-19.
Trong ngày thứ hai 15 tháng 6, chỉ có thêm 102 người nhiễm COVID-19 và chỉ có 11 người chết: bằng 1 phần 10 số người nhiễm và tử vong ở tỉnh bang Quebec trong thời cao điểm là tháng 4 và tháng 5.

Tin tức khác...