Tình trạng thiếu thợ hàn ở tỉnh bang Quebec ngày càng trầm trọng.

Montreal: Nền kinh tế ở tỉnh bang Quebec đang tiến triển mạnh và điều này cũng gây khó khăn cho chủ nhân nhiều công ty trong việc tìm kiếm những nhân viên có nghề chuyên môn.
Một trong những công ty này là công ty làm những vật dụng liên quan đến thùng đổ rác. Công ty Durabac đã làm tất cả những vật dụng liên quan đến việc đổ rác, từ những thùng rác của tư nhân cho đến những xe vận tải đổ rác cho thành phố Montreal.
Công ty Durabac có 40 thợ hàn làm việc toàn phần cho công ty, và với nhu cầu của khách hàng gia tăng, công ty cần thêm ngay 25 thợ hàn nữa.
Tuy nhiên việc tuyển dụng thêm 25 thợ hàn có kinh nghiệm sẽ không dễ dàng,
Chủ nhân của công ty Durabac, ông Patrick Charboneau đã tìm kiếm thêm số người thợ hàn này trong vòng cả năm qua, nhưng không đạt được kết quả.
Chính vì thế, Ông Patrick Charbonneau đã quyết định huấn luyện ngay những nhân viên của ông thành những người thợ hàn, trong một khóa học kéo dài ba tháng.
Những nhân viên của công ty này, có những người làm những nghề không chuyên môn, được tuyển dụng cho theo học.
Cơ xưởng công ty Durabac lúc ban ngày là chỗ cho các nhân viên làm việc, nhưng đến tối, khi tiệm đã đóng cửa, thì cơ xưởng biến thành một trường dạy nghề thợ hàn.
Ông Patrice de Bellefeuille, 25 tuổi, một ông bố có hai con, hiện đang làm việc trong công ty Durabac, muốn có một nghề nghiệp vững vàng với số lương cao hơn, nhưng lại không thể nghỉ việc, quay trở lại trường.
Việc công ty Durabac tuyển nhân viên ngay trong công ty, để huấn luyện trở thành những người thợ hàn, là một cơ hội ngàn vàng giúp ông Patrice de Bellefeuille thăng tiến.

Tin tức khác...