Tình trạng thiếu bác sĩ ngày càng trầm trọng

Một bản tường trình của hiệp hội y sĩ đoàn Hoa Kỳ phổ biến hôm 26 tháng 6 cho thấy trong vòng 10 năm sắp đến, 40 phần trăm số bác sĩ đến tuổi hưu, và thế hệ bác sĩ kế tiếp vẫn không có đủ những bác sĩ của các nhóm thiểu số trong cộng đồng người Mỹ, nhất là các bác sĩ da đen và Latino: không tương đương với tỷ số của những nhóm người da màu này.

Cũng theo bản tường trình thì sự thiếu hụt bác sĩ sẽ trở nên trầm trọng hơn trong vòng 15 năm sắp đến.
Theo bản tường trình của hiệp hội các bác sĩ AAMC, thì Hoa Kỳ sẽ thiếu hụt 139 ngàn bác sĩ vào năm 2033, khi dân số tăng thêm 45 phần trăm.

Tin tức khác...