Tình trạng sinh con hàng loạt tái diễn: 7 y tá của một bệnh viện ở Ottawa thi nhau “đập bầu” trong vòng vài tuần lễ.

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 22 tháng 8 thì có một trình trạng “sinh con hàng loạt” diễn ra ở một bệnh viện thành phố Ottawa.
Sự bùng nổ hàng loạt sản phụ sinh con, không phải ở khu sản khoa bệnh viện mà trong khu giải phẩu của bệnh viện Queensway-Carleton: 7 nữ y tá làm việc trong khu giải phẩu này đã và sẽ đập bầu trong những tuần lễ tới.
Theo y tá Robyn Bonacci, một trong những bà bầu vừa sinh con thì 7 người y tá này đều là bạn của nhau.
Bà Bonacci nói chuyện này xảy ra thật điên khùng.
Các nhân viên quản trị của khu giải phẩu bệnh viện, đang lo lắng tìm những y tá làm thế cho những y tá đang và sắp nghỉ hộ sản.
Tình trạng sinh con hàng loạt của các y tá cũng đã diễn ra ở một bệnh viện ở tiểu bang Arizona ở Hoa Kỳ, khi 16 nữ y tá của bệnh viện này cũng đã và sẽ lần lượt sinh con trong những ngày sắp tới.

Tin tức khác...