Những ngân hàng Canada kiếm được lợi nhuận cao hơn những ước tính.

Toronto: Trong hai ngày 22 và 23 tháng 8, hai đại ngân hàng trong số 5 ngân hàng ở Canada đã cho công bố lợi nhuận trong tài khóa 3 tháng qua, và cả hai ngân hàng này đều kiếm được nhiều lợi nhuận hơn dự tính.
Ngân hàng Royal Bank of Canada loan báo đã kiếm được 3.1 tỷ dollars lợi nhuận trong tài khóa 3 tháng vừa qua, một con số kỷ lục và số lợi nhuận này gia tăng 11 phần trăm so với tài khóa 3 tháng của 1 năm trước.
Ngân hàng Royal cho gia tăng tiền lời cổ đông mỗi ba tháng, từ mức 94 xu cho mỗi cổ phiếu lên 98 xu.
Trong ngày thứ năm 23 tháng 8, ngân hàng CIBC cũng cho công bố số lời mà ngân hàng này kiếm được trong tài khóa thứ 3 của năm.
Trong ba tháng trước, ngân hàng CIBC kiếm được 1.37 tỷ dollars tiền lời, so với số lời 1.1 tỷ của 1 năm trước đó.
Ngân hàng CIBC cũng cho gia tăng mức lời cổ đông mỗi ba tháng từ 1.33 dollars một cổ phiếu, lên đến 1.36 dollars.
Các đại ngân hàng khác gồm ngân hàng TD, ngân hàng Bank of Montreal và ngân hàng Scotia Bank sẽ cho công bố lợi nhuận trong tuần sau.
Các ngân hàng lớn ở Canada còn có các chi nhánh ở Hoa Kỳ và ở các quốc gia Nam Mỹ.

Tin tức khác...