Tình thiên thu

Thiên Thai

Nhớ ai nhớ cả một trời
Dáng hình ai giết nữa dời về sau
Lại yêu giọng nói ngọt ngào
Như ru tôi ngủ đưa vào thiên thai

Những khi khúc khích ai cười
Tôi như chết lịm mặc đời về đâu
Lịm đi cho bớt u sầu
Cho mờ tình cũ còn đâu mà tìm
Cho mờ tình cũ còn đâu
Cho mờ tình cũ còn đâu mà tìm.

Tin tức khác...