Tinh thần và thể chất suy sụp, một bác sĩ ung thư xin nghỉ việc.

Saskatoon, Saskatchewan: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 24 tháng 12, bác sĩ Christopher Giede, một bác sĩ chuyên khoa về ung thư sản khoa duy nhất còn lại của bệnh viện thành phố Saskatoon, tỉnh bang Saskatchewan đã xin nghỉ việc, với lý do là ông ta suy sụp cả tinh thần lẫn thể xác.
Bệnh viện Saskatoon có hai bác sĩ chuyên môn về ung thư sản khoa ( gynecologic oncologist) và nữ bác sĩ Anita Agrawall đã rời bệnh viện vào những ngày đầu tháng 12, và chỉ còn lại có một mình bác sĩ Giede.
Bác sĩ Giede năm nay 55 tuổi, là bác sĩ chuyên môn về ung thư sản khoa làm việc 13 năm.
Bác sĩ Giede cho biết là trong vòng 13 năm qua, ông ta đã làm việc 7 ngày 1 tuần và không có thì giờ cho những thú vui của ông ta. Thú vui của ông ta là chơi đàn guitar và nuôi con cừu.
Bác sĩ Giede nói là ông ta suy sụp từ tinh thần cho đến thể xác và không còn khả năng tiếp tục làm việc.
Hiện nay các bệnh viện ở Kingston và Sherbrook cho biết là hiện các bệnh viện này đang thiếu những bác sĩ chuyên môn về ung thư sản khoa.
Tại các bệnh viện lớn thì có đầy đủ những bác sĩ chuyên môn ung thư sản khoa, nhưng ở các bệnh viện đèo heo hút gió thì lại không có đủ người.
Chính quyền tỉnh bang Saskatchewan đã đăng bảng kiếm bác sĩ chuyên môn về ung thư sản khoa với số lương từ $467,000 cho đến $587,000 một năm cộng thêm số tiền thưởng $30,000, nhưng phải ký hợp đồng làm 3 năm.

Tin tức khác...