Tình muộn

Nụ tình suợng trên cành tình mới chớm,

Nở héo hon thành hoa trái ngẩn ngơ,

Hoa bẽ bàng vì nụ trổ sai mùa,

Trái chua xót vì tình không đúng thuở.

 

Phải chi em sinh lùi vào năm tháng,

Phải chi anh nấn ná đợi thời gian,

Hai mẹ hai cha không cùng thời cùng buổi,

Nên hai đứa mình chua xót trái ngang.

 

Gặp nhau đó mà thà rằng chưa gặp,

Nhìn nhau rồi thà đã chẳng nhìn nhau,

Gặp thêm buồn mà nhìn lại thêm đau,

Nhìn thì xót, gặp thì chua, chua xót.

 

Nụ tình hút đau thương làm hơi thở,

Nếm buồn rầu cho nụ nở thành thơ,

Nuốt xót xa cho tình thành muôn thuở,

Tình không chua không xót, hoa không sắc không hương.

 

Năm tháng già nhưng tình còn trẻ mãi,

Thời gian khôn nhưng tình mãi dại khờ,

Tình nở muộn nên tình thành dang dỡ,

Yêu thì khổ, không yêu càng thêm khổ.

 

Tình nở muộn vẫn êm đềm tha thiết,

Càng muộn màng tình càng đắm càng say,

Tình nở muộn nên tình thêm da diết,

Năm tháng tàn, tình muộn-chút hành trang.

Trần Hữu Thuần

10/09/2016

Michigan, Grand Rapids

 

Tin tức khác...