Tỉnh bang Saskatchewan sẽ mở cửa hoàn toàn giai đoạn 3 vào ngày 11 tháng 7

An Edmonton cityscape with colorful aspen in fall

Regina, Sakatchewan:Trong bản công bố phổ biến hôm thứ bảy ngày 19 tháng 6, chính quyền tỉnh bang Saskatchewan nói là các điều kiện cho việc mở cửa lại hoàn toàn nền kinh tế tỉnh bang vào giai đoạn cuối là giai đoạn 3 đã đạt được và vì thế ngày mở cửa lại hoàn toàn của tỉnh bang này sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 7.
Giai đoạn 2 của việc mở cửa tỉnh bang Saskatchewan diễn ra vào ngày 20 tháng 6, và giới chức y tế chính quyền nói là sẽ phải cần ít nhất 3 tuần lễ cách biệt giữa 2 giai đoạn, cho việc mở cửa tỉnh bang vào giai đoạn cuối cùng.
21 ngày cách nhau sẽ rơi vào ngày 11 tháng 7. Điều kiện mà chính quyền tỉnh bang Saskatchewan sẽ mở cửa giai đoạn 3 là một khi trên 70 phần trăm cư dân trên 18 tuổi được chủng ngừa covid.
Tính đến ngày chúa nhật 20 tháng 6, có khoảng 70 phần trăm cư dân tỉnh bang Saskatchewan đã được chủng ngừa ít nhất một mũi thuốc.
Thủ hiến Jason Kenney của tỉnh bang Alberta cũng đã loan báo là tỉnh bang này sẽ mở cửa hoàn toàn nền kinh tế giai đoạn 3 vào ngày 1 tháng 7, trong khi chính quyền tỉnh bang Ontario vẫn chỉ cho mở cửa ở giai đoạn 1.
Tính đến ngày chúa nhật tại tỉnh bang Alberta có 70.4 phần trăm cư dân trên 12 tuổi chủng ngừa ít nhất 1 mũi và 27.3 phần trăm chủng ngừa hoàn toàn.
Trong khi tại tỉnh bang Ontario, số người chủng ngừa một mũi cũng lên đến 74.2 phần trăm và 22.1 phần trăm cư dân trên 12 tuổi được chủng ngừa hoàn toàn.

Tin tức khác...