Tỉnh bang Quebec chuẩn bị cho việc phát triển lại nền kinh tế

Montreal:Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày thứ năm 23 tháng 4, thủ hiến tỉnh bang Quebec, ông Francois Legault đã cho biết là chính quyền tỉnh bang cũng đã soạn thảo chương trình giúp vận chuyển lại guồng máy kinh tế của tỉnh bang này.
Tuy thủ hiến Legault không đưa ra những chi tiết của việc chuẩn bị, nhưng ông cũng nói là dự thảo này sẽ bắt đầu vào ngày 4 tháng 5 với nhiều giai đoạn khác nhau.
Theo thủ hiến Legault thì công chúng sẽ cần phải đeo khẩu trang khi ra ngoài chỗ công cộng, và người ta sẽ phải giữ khoảng cách khi giao thiệp, không được tụ họp đông đảo, trường học sẽ được mở cửa , theo từng vùng và học sinh có thể sẽ đi học lại trước tháng 6?
Thủ hiến Legault cũng nói là những dự định này sẽ được bắt đầu từ từ vào ngày 4 tháng 5.
Các giới chức y tế trong tỉnh bang Quebec cho biết là các bệnh viện của tỉnh bang này đã dành 7 ngàn giường dành cho các bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 nhưng hiện nay chỉ có gần 1,300 bệnh nhân. Các giới chức y tế cũng tin tưởng là tỉnh bang Quebec có đủ phương tiện chữa trị cho tất cả những bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 nếu có thêm một làn sóng lây nhiễm kế tiếp.

Tin tức khác...