Baby Zoomers: Kết quả của đại dịch COVID-19, hàng loạt những trẻ sơ sinh sắp ra đời.

Toronto: Có những thời kỳ mà có số trẻ sơ sinh ào ạt ra đời.
Thời kỳ đáng kể nhất là thời kỳ sau Thế Chiến thứ hai, khi hàng trăm ngàn những chiến binh từ chiến trường trở về, vội vàng lấy vợ và sinh con. Thời của những người sinh ra trong khoảng từ những năm sau thế chiến thứ Hai, từ năm 1946 cho đến năm 1964 được gọi là thời “trẻ sơ sinh nở rộ” ( Baby Boomers).
Có những thời điểm mà số trẻ sơ sinh cũng sinh ra nhiều như là thời gian khủng bố cuồng tín dùng máy bay chở hành khách làm vũ khí, đâm vào nhiều cao ốc ở Mỹ : thời 9/11 của năm 2001.
Rồi thời gian có cuộc đại suy thoái kinh tế, the Great Reccesion vào những năm 2009-2009, là những khoảng thời gian người ta phải ở nhà vì khủng bố, vì thất nghiệp.. thì số hài nhi sinh ra đời trong vòng 9 tháng sau đó gia tăng.
Các chuyên gia cũng tiên đoán là thời đại dịch COVID-19, người ta bị cấm cung ở nhà, chẳng có gì làm, cho nên số trẻ em sinh ra trong vòng 9 tháng tới, sẽ gia tăng.
Người ta gọi những đứa trẻ sinh ra trong thời đại dịch là “Baby Zoomers” vì hiện nay người ta dùng hệ thống video của công ty Zoom để có thể liên lạc, nhìn thấy hình ảnh của những người thân, qua màn hình của máy computer.

Tin tức khác...