Tỉnh bang Prince Edward Island thiếu rất nhiều bác sĩ tâm lý.

Charlottetown, P.E.I.: Trong cuộc điều trần tại ủy ban y tế  tỉnh bang Prince Edward Island  trong hôm thứ ba ngày 3 tháng 10, nữ bác sĩ Heather Keizer, trưởng khu y tế tâm thần của tỉnh bang đã cho biết là tỉnh bang này cần thêm rất nhiều các bác sĩ tâm lý,khi chỉ có một nửa số bác sĩ tâm  lý cần thiết cho  việc chăm sóc sức khỏe cho cư dân trong tỉnh bang.

Theo bác sĩ  Keizer thì hàng ngày chỉ có 5 bác sĩ tâm lý làm việc trong các khu cấp cứu, trong khi nhu cầu cần là 15 bác sĩ mỗi ngày.

Bác sĩ Keizer cũng cho biết là vì sự thiếu hụt này,  các bác sĩ tâm lý ở tỉnh bang đã phải làm việc nhiều hơn  và gây những khó khăn cho các bác sĩ này.

Cũng theo những báo cáo của ủy ban y tế tỉnh bang, thì một bác sĩ tâm lý ở nước Anh đang trên đường đến tỉnh bang P.E.I. làm việc, sau khi hoàn tất những thủ tục chiếu khán.

 

Tin tức khác...