Tỉnh bang Ontario giới hạn số người được tụ tập

Toronto: Với số người bị nhiễm gia tăng trên 300 người một ngày, trong những ngày qua, trong hôm thứ năm ngày 17 tháng 8, thủ hiến Doug Ford của tỉnh bang Ontario đã cắt giảm số người được tụ tập ngoài công cộng hay ở trong nhà: số người tụ tập trong nhà trong những buổi tiệc tùng, cưới hỏi giảm từ mức 50 người xuống còn 10 người, và trong những cuộc tụ họp ngoài công cộng, số người được quyền tham dự giảm từ 100 người xuống còn 25 người.
Theo tin của đài CTV thì những giới hạn này không áp dụng cho các cơ sở thương mại như rạp xi nê, phòng tập thể dục, vẫn có quyền có 50 người trong 1 rạp hát hay 1 phòng tập thể dục.
Theo thủ hiến Ford thì đa số những người bị nhiễm gần đây xảy ra trong các lễ cưới.

Tin tức khác...