Mức lãi suất căn bản ở Mỹ sẽ không gia tăng cho đến năm 2023?

Hoa Thịnh Đốn: Trong bản công bố phổ biến hôm thứ tư ngày 16 tháng 9, ông Jerome Powell, chủ tịch quỹ Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ nói là mức lãi suất ở Hoa Kỳ sẽ được giữ ở mức zero phần trăm từ nay cho đến năm 2023.
Theo ông chủ tịch Powell thì mức lạm phát ở Mỹ sẽ không gia tăng lên đến mức 2 phần trăm từ nay cho đến năm 2023?
Các chuyên gia tài chánh đã tính toán là nếu mức lạm phát gia tăng lên trên mức 2 phần trăm, sẽ gây nguy hiểm cho nền kinh tế.
Cũng theo những tiên đoán của các chuyên gia tài chánh thì thị trường công ăn việc làm sẽ tiếp tục gia tăng trong các năm tới và mức thất nghiệp ở Mỹ sẽ giảm xuống còn ở mức 4 phần trăm vào năm 2023.
Tại Canada, mức lãi suất căn bản vẫn ở mức 0.25 phần trăm và có thể cũng tương tự như Hoa Kỳ, mức lãi suất sẽ giữ ở mức thấp trong vòng nhiều năm sắp tới.
Mức lãi suất thấp sẽ có lợi cho những người mượn tiền nợ nhà, giúp cho số người có khả năng mua nhà gia tăng và giúp cho sự phát triển của nền kỹ nghệ địa ốc.

More Stories...