Tỉnh bang Ontario đủ điều kiện để mở cửa lại nền kinh tế giai đoạn 3

Toronto: tính đến ngày thứ ba 22 tháng 6, có 76 phần trăm những cư dân trên 18 tuổi ở tỉnh bang Ontario được chủng ngừa covid ít nhất 1 mũi thuốc và có trên 25 phần trăm cư dân được chủng ngừa hoàn toàn 2 mũi. Đây là 2 điều kiện mà chính quyền tỉnh bang Ontario đã đề ra trong những tuần tháng trước, để mở cửa lại nền kinh tế của tỉnh bang trong giai đoạn 3, giai đoạn cuối cùng.
Tuy nhiên tính đến nay, việc mở cửa ở tỉnh bang Ontario vẫn còn ở giai đoạn 1, chưa nói gì đến giai đoạn 2 và giai đoạn 3.
Tại các tỉnh bang khác thì lịch trình mở cửa lại đã nhanh chóng hơn như tỉnh bang Alberta cho mở cửa lại tỉnh bang này ở giai đoạn 3 vào ngày 1 tháng 7 sắp tới.
Chính quyền tỉnh bang Quebec cũng loan báo sẽ cho mở cửa lại toàn bộ tỉnh bang ở giai đoạn mầu xanh( giai đoạn 3) vào ngày thứ hai 28 tháng 6 sắp tới.
Với số người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario sút giảm xuống dưới mức 300 người một ngày trong những ngày qua, và số người được chủng ngừa gia tăng thêm cả 2 trămn ngàn người 1 ngày, có những lời yêu cầu của nhiều tổ chức, nhiều cư dân trong tỉnh bang, muốn chính quyền tỉnh bang này cho mở cửa giai đoạn 3 tương tự như các tỉnh bang khác.
Ông John Tory, thị trưởng thành phố Toronto nói là với số lượng người được chủng ngừa gia tăng, sẽ giúp cho chính quyền tỉnh bang Ontario dễ dàng cắt giảm thời gian phải chờ đợi cho việc mở cửa lại nền kinh tế.
Bác sĩ Sumon Chakrabarti, bác sĩ chuyên khoa về ngành truyền nhiễm học ở thành phố Toronto cũng nói là chính quyền tỉnh bang Ontario nên tiến hành nhanh hơn việc mở cửa lại vì số người được chủng ngừa covid tăng cao.

Tin tức khác...