Tỉnh bang Ontario chuẩn bị phát động lại nền kinh tế.

Toronto: Trong cuộc họp báo diễn ra hôm thứ sáu ngày 24 tháng 4, ông John Tory, thị trưởng thành phố Toronto đã loan báo là chính quyền thành phố thành lập một cơ quan đặc trách về việc tác động lại guồng máy kinh tế cho thành phố, ngay sau khi tình hình cho phép.
Cơ quan này sẽ được điều khiển bởi hai nhân vật có tiếng tăm là ông Saas Rafi, nguyên là người đặc trách về cuộc tranh tài thể thao Pan Am Games diễn ra ở thành phố Toronto vào năm 2015, và bác sĩ David Mowatt, nguyên là một giám đốc y tế.
Ông thị trưởng thành phố nói là hai người lãnh đạo của cơ quan này sẽ làm việc chặt chẽ với nhau, để chắc chắn là việc mở cửa lại nền kinh tế sẽ đúng lúc và không gây nguy hại cho việc ngăn ngừa COVID-19 phát tán trở lại.
Trong khi đó nữ bác sĩ Eileen de Villa vẫn là giám đốc ty y tế công cộng thành phố, đặc trách về đại dịch COVID-19.
Cũng trong hôm thứ sáu ngày 24 tháng 4, thủ hiến Doug Ford của tỉnh bang Ontario cũng cho biết là ông sẽ cho công bố lịch trình mở cửa lại nền kinh tế tỉnh bang.
Thủ hiến Ford cũng nói là lịch trình mở cửa nền kinh tế sẽ diễn tiến trong nhiều giai đoạn, chứ không đùng một cái mở cửa toàn diện.
Tại Hoa Kỳ trong hôm thứ sáu ngày 24 tháng 4, các tiểu bang Georgia, Maryland đã cho mở cửa lại một phần của nền kinh tế.
Một phần lớn những tiểu bang khác sẽ bắt đầu cho mở cửa lại vào ngày 27 tháng 4 và vào ngày 1 tháng 5.

Tin tức khác...