Tỉnh bang British Columbia đã qua được tình trạng nguy hiểm của đại dịch COVID-19?

Vancouver: Những tin tức loan báo trong ngày thứ bảy 11 tháng 4 cho thấy là có những hy vọng tỉnh bang B.C. của Canada đã qua được tình trạnh nguy hiểm của đại dịch COVID-19.
Số người bị nhiễm và chết vì COVID-19 trong những ngày gần đây vẫn tiếp tục gia tăng, nhưng đã tăng với tỷ lệ thấp hơn so với những con số người nhiễm và chết trong hai tuần trước.
Theo giáo sư Mohsen Sadatsafavi, giáo sư về bệnh truyền nhiễm của trường đại học UBC ở thành phố Vancouver thì các dữ kiện cho thấy đại dịch COVID-19 ở tỉnh bang B.C. đã kiểm soát được và tình trạng đại dịch ở tỉnh bang này bước vào thời kỳ”sửa sang bảo trì” ( maintenance control).
Ở trong tình trạng bảo trì của một trận đại dịch là lúc mà một số các hoạt động thường ngày, một số các hoạt động thương mại sẽ được cho phép trở lại.
Tuyên bố trong ngày thứ sáu 10 tháng 4, bác sĩ Bonnie Henry, giám đốc y tế tỉnh bang B.C. cũng nói là trận đại dịch COVID-19 ở tỉnh bang này đã bắt đầu giảm cường độ và một số các hoạt động thường nhật sẽ được cho phép trở lại.
Câu hỏi của mọi người là trong bao lâu thì tình trạng ở tỉnh bang B.C. và trên toàn Canada sẽ bình thường trở lại? có thể là trong vòng 1 tháng sắp tới?

Tin tức khác...