Tỉnh bang British Columbia cắt giảm tiền lời cho những sinh viên nợ tiền mượn đi học

Victoria: Trong hôm thứ tư ngày 22 tháng hai, chính quyền tỉnh bang B.C. vừa công bố bản ngân sách mới.

Trong bản ngân sách này, chính quyền tỉnh bang cho cắt giảm mức lãi suất tính trên số tiền nợ cho sinh viên.

Bắt đầu từ mùa hè năm nay, tiền lời mà các sinh viên ở tỉnh bang B.C. mượn tiền student loans, sẽ giảm một nửa. Các tổ chức ủng hộ việc tài trợ cho sinh viên ở tỉnh bang B.C. đã hoan nghênh và cho là một bước đầu trong những chương trình giúp đỡ sinh viên học đại học.

Mức lãi suất mà chính quyền tỉnh bang B.C. tính trên số tiền nợ sinh viên hiện nay là mức lãi suất chính (prime rate) cộng thêm 2.5 phần trăm, sẽ giảm xuống bắt đầu từ mùa hè năm nay là prime rate  mà thôi, không cộng thêm 2.5 phần trăm nữa.

Mức prime rate hiện nay là 2.5 phần trăm và có thể gia tăng trong những ngày sắp tới?

Số tiền nợ trung bình của một sinh viên  học xong 4 năm đại học ở tỉnh bang B.C. hiện nay là $30,000.

Tin tức khác...