Tỉnh bang Alberta có thể tách ra khỏi Canada?

Cuộc khủng hoảng về kỹ nghệ dầu khí ở Alberta ngày càng tệ hại, khi giá dầu thô bán ở tỉnh bang này đã phải bán với giá thật thấp, vì không có những hệ thống ống dẫn dầu cũng như không có thêm những đoàn xe lửa chở dầu đến những cơ sở lọc dầu ở Hoa Kỳ.

Việc thiết lập thêm những hệ thống ống dẫn dầu đến Hoa Kỳ cũng như đến những hải cảng ở tỉnh bang British Columbia đã bị những tổ chức bảo vệ thiên nhiên cũng như nhiều bộ lạc thổ dân trên đường có ống dẫn dầu đi qua, chống đối.

Thủ hiến Notley của tỉnh bang Alberta vừa đưa ra những biện pháp nhằm làm giảm những nguy hại cho nền kinh tế tỉnh bang này như sẽ mua thêm những toa xe lửa chở dầu, cắt giảm số dầu sản xuất cũng như dự định sẽ thiết lập thêm một nhà máy lọc dầu ở tỉnh bang.

Thủ hiến Notley cũng yêu cầu chính quyền liên bang tài trợ cho việc mua thêm một số toa xe lửa chở dầu.

Thất vọng vì không có những trợ giúp của chính quyền liên bang cũng như của chính quyền những tỉnh bang lân cận như tỉnh bang B.C., hiện nay có những phong trào đòi tách rời tỉnh bang Alberta ra khỏi liên bang Canada.

Theo ông Ted Moron, giám đốc điều hành của trường chính trị School of Public Policy, có những khuynh hướng đòi tách tỉnh bang Alberta ra khỏi liên bang là chuyện đương nhiên.

Ông Moron lấy một ví dụ trong cuộc họp của các thủ hiến mới đây, thì thủ hiến tỉnh bang Quebec lên tiếng cho biết ông sẽ không cho một giọt dầu của tỉnh bang Alberta chuyên chở ngang qua Canada, đến các tỉnh bang khác.

Trong khi tỉnh bang Quebec là tỉnh bang nhận một phần lớn tiền tài trợ từ chính quyền liên bang, mà phần lớn số tiền tài trợ này lại đến từ tỉnh bang Alberta, vì tỉnh bang Quebec được liệt kê là một tỉnh bang nghèo, so với các tỉnh bang khác.

Người ta cũng lo lắng là nếu Alberta tách ra khỏi liên bang Canada, thì chính quyền tỉnh bang này có thể sáp nhập vào thành một tiểu bang Mỹ trong tương lai?

Tin tức khác...