Tin mừng cho những người có hai quốc tịch Mỹ và Canada.

Hoa Thịnh Đốn: Trong năm 2017, tổng thống Trump đã ký sắc lệnh sửa đổi lại toàn bộ thuế khóa Hoa Kỳ, trong đó có thêm thuế gọi là “thuế hồi hương” (repatriation tax) đánh vào những người có quốc tịch Hoa Kỳ đang sống ở một quốc gia khác, trong đó có hàng chục ngàn người đang sống ở Canada, và có hai quốc tịch Mỹ và Canada.
Hàng chục ngàn người Canada có quốc tịch Mỹ đã phải đóng thêm thuế lợi tức Hoa Kỳ, cho dù những người này chưa hề làm việc ở Mỹ, những người bất ngờ có quốc tịch Mỹ như bố mẹ là người Mỹ, nhưng sinh ra và lớn lên ở Canada.
Tất cả những tài sản của những người song tịch, kể cả tiền hưu RRSP cũng bị gộp vào thành lợi tức phải đóng thuế Mỹ.
Mới đây dân biểu George Holding của đảng Cộng Hòa ở tiểu bang North Carolina đã đệ trình một dự luật nhằm miễn giảm cho những người có quốc tịch Mỹ, sinh sống ở ngoại quốc không phải đóng thuế lợi tức, những nguồn lợi tức mà họ kiếm được ở nước ngoài.

Tin tức khác...