Mua tem trước ngày 14 tháng giêng

Ottawa: theo những tin tức loan báo thì vào ngày 14 tháng giêng năm tới 2019, bưu điện Canada sẽ cho tăng giá tiền gửi thư.
Giá gửi thư ở Canada sẽ tăng lên $1.05 xu một lá thư vào ngày 14 tháng giêng.
Những tem thư của bưu điện Canada, không đề giá tiền , chỉ đề hoặc chữ Canada, hay nếu gửi qua Mỹ thì đề US?? Nên người ta có thể mua tích trữ trước mà vẫn có thể dùng cho đến khi hết.
Giá tem gửi thư qua Hoa kỳ sẽ gia tăng từ 7 xu cho đến 20 xu, và giá tem gửi ra ngoại quốc, không kể Hoa Kỳ cũng tăng từ 15 xu cho đến 20 xu.
Giá gửi các bưu kiện qua bưu điện Canada cũng sẽ gia tăng.
Tuy nhiên việc gia tăng tem thư có thể sẽ không gây nhiều ảnh hưởng đến cư dân ở Canada, vì việc liên lạc thư từ hiện nay của đa số mọi người đã qua hệ thống email của internet, vừa nhanh vừa miễn phí.

Tin tức khác...