Tìm thấy tử thi của thêm 4 nạn nhân trên xa lộ 99 ở tỉnh bang British Columbia.

Vancouver: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 20 tháng 11, các giới chức thẩm quyền của tỉnh bang British Columbia cho biết là các nhân viên cấp cứu đã tìm thấy xác của 4 nạn nhân chết vì nạn đất lở trên xa lộ 99 gần thị trấn Lillooet.
Trong tuần trước đó, các nhân viên cấp cứu cũng đã tìm thấy xác của một phụ nữ chết vì đất lở.
Những trận mưa dài lê thê đã làm đất lở và làm nghẹn con đường lưu thông từ vùng Lower Mainland với toàn thể tỉnh bang B.C.
Như thế tính đến nay đã có 5 người chết và cón một người mất tích trong khu vực đất lở.
Trận đại lụt vừa diễn ra ở tỉnh bang B.C. đã gây những thiệt hại tài cháng, thiệt hại mùa màng và làm hàng ngàn gia súc chết vì nước ngập.

Tin tức khác...