Tìm thấy những dấu hiệu của cuộc sống hàng tỷ năm trước ở Canada.

Labrador: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 27 tháng 9, các nhà khoa học đã tìm ra những chứng cớ của cuộc sống từ hàng tỷ năm trước, dựa vào những dữ kiện tìm thấy trên những hòn đá  ở Canada.

Những hòn đá ở miền Bắc Canada, vùng Labrador đã có những chứng cớ lâu đời nhất về cuộc sống trên trái đất.

Bản tường trình về  những khám phá này đã được đăng tải trên tạp chí Nature số vừa phát hành.

Theo bản nghiên cứu này thì  các nhà khoa học đã tìm thấy  những dấu hiệu của cuộc sống  trên loại đá graphite có từ 3.95 tỷ năm.

Những dấu hiệu của cuộc sống mà người ta tìm thấy trên đá ở vùng Greenland là 3.7 tỷ năm  và 3.8 tỷ năm trên những đá ở vùng bắc tỉnh bang Quebec.

Vùng Bắc Canada là nơi có những mầm sống bắt đầu  trên thế giới, vì như nhũng dữ kiện khoa học  thì trái đất  chỉ hình thành vào khoảng 4.5 tỷ năm trước.

Những khảo cứu mới công bố này là do công trình nghiên cứu của các nhà khoa học  dẫn đầu bởi hai nhà khoa học Takayuki Tashiro  và Tsuyoshi Komiya của trường đại học Tokyo.

Theo  giáo sư Beth Ann Bell, giáo sư môn địa hóa chất của trường đại học California ở thành phố Los Angeles  thì những khám phá cho thấy là có nhiều sự sống tù hàng tỷ năm trước mà còn ghi lại những dấu tích có khí carbon.

Cũng có những chứng cớ trong cuộc khảo cứu cho là trái đất vào hàng tỷ năm trước  đã có nước và những điều kiện cho sự sinh sống.

Tin tức khác...