Nha phiến dấu trong những trái banh quần vợt, gửi vào Canada.

Calgary, Alberta: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 27 tháng 9, thì vào đầu tháng này, các nhân viên an ninh biên giới Canada đã nghi ngờ khi khám xét một chiếc va ly chứa toàn những trái banh quần vợt ở phi trường quốc tế Calgary.

Trong cuộc khám xét diễn ra vào ngày 7 tháng 9, các nhân viên an ninh biên giới đã nghi ngờ khi thấy những trái banh tennis có dán băng keo.

Sau khi khám xét kỹ lại, các nhân viên an ninh đã tìm thấy  nha phiến dấu trong những  trái banh này.

Số lượng nha phiến dấu trong những trái banh lên đến 3.3 ký lô.

Ngoài nha phiến, các nhân viên an ninh cũng tìm thấy  một số steroids.

Người chủ của chiếc va ly đã được chuyển giao cho cơ quan cảnh sát RCMP để  mở cuộc điều tra,.

 

Tin tức khác...