Tiếng Thu

mùa Thu Canada ( Phó Đức Lâm)

Lưu Trọng Lư

 

Em không nghe mủa Thu 

Dưới trăng mờ thổn thức

Em  không nghe rạo rực

Hình ảnh kẻ chinh phu

Trong lòng người cô phụ

Em không nghe rừng Thu

Lá Thu kêu xào xạc

Con nai vàng ngơ ngác

Đạp trên lá vàng khô.

Tin tức khác...