Tiếng Quan Thoại trở thành thứ tiếng thông dụng đứng hàng thứ ba ở Canada.

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 1 tháng 9, tiếng Quan Thoại (Mandarin) đã qua mặt tiếng Punjabi ( Ấn Độ) , trở thành thứ tiếng thông dụng đứng hàng thứ ba ở Canada, sau hai thứ tiếng Anh và Pháp.

Theo bản công bố của sở Thống Kê Canada vừa phổ biến, thì tiếng Anh vẫn là tiếng “mẹ đẻ” mà được nhiều người dùng nhất ở Canada, với 19,519,000 ngừoi.

Số ngừoi dùng tiếng mẹ đẻ ngoại quốc tổng cộng là  7,321,070 người, nhiều hơn số người có tiếng Pháp là tiếng mẹ đẻ là 7,108,450 người.

Năm thứ tiếng ngoại quốc được dùng nhiều nhất ở Canada là  Mandarin, Cantonese, Punjabi và Spanish.

Tiếng Việt không được liệt vào hàng “top ten” ở Canada nhưng có  156,425 người sử dụng.

 

Tin tức khác...