Tiếng Pháp Paris không đủ tiêu chuẩn xin di dân vào Quebec!

Cô Dubos

Montreal: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 9 tháng 11, chính quyền tỉnh bang Quebec đã thâu hồi lại quyết định không cho một phụ nữ gốc Pháp được xin vào thường trú nhân của tỉnh bang Quebec.
Cô Emillie Dubois, một người Pháp qua Quebec du học cấp tiến sĩ và mới đây cô ta đã xin vào thường trú nhân của tỉnh bang này.
Theo những điều lệ mới thì một người ngoại quốc muốn xin định cư ở tỉnh bang Quebec, phải đậu một kỳ thi về sinh ngữ Pháp.
Cô Dubois đã bị hội đồng tuyển chọn di dân tỉnh bang Quebec bác đơn vì cho là tiếng Pháp của cô Dubois không đủ.. tiêu chuẩn, vì một phần của luận án tiến sĩ của cô đã viết bằng tiếng Anh.
Tin tức này loan báo và đã gây những làn sóng phẫn nộ của nhiều người.
Chính vì thế trong ngày thứ bảy 9 tháng 11 vừa qua, chính quyền tỉnh bang Quebec đã đồng ý cho cô Dubois đậu kỳ thi sinh ngữ.

Tin tức khác...