Nhiều nông gia đã phẫn nộ vì công ty Facebook giới hạn việc bán thú vật qua mạng internet

Kent County, New Brunswick: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 8 tháng 11, nhiều nông gia ở các tỉnh bang miền Đại Tây Dương đã không hài lòng, khi công ty Facebook đã giới hạn việc cho bán thú vật và các sản phẩm liên quan đến thú vật.
Theo những công bố thì có đến 500 những nông gia của các nhóm nông gia trong Facebook đã rút tên ra khỏi các nhóm này.
Theo quyết định mới của chủ nhân công ty Facebook thì người ta sẽ không được quyền quảng cáo mua bán thú vật qua Facebook và ngay cả việc muốn cho hay muốn nhận nuôi thú vật.
Theo phát ngôn viên của công ty Facebook thì việc giới hạn mua bán thú vật, nhằm ngăn ngừa những tổ chức mua bán thú vật bất hợp pháp và bảo vệ những loài thú này không bị kẻ gian bắt giữ, bán lấy tiền.
Các nông gia trong vùng Đại Tây Dương như các nông gia ở tỉnh bang New Brunswick đã không hài lòng vì ngay cả việc mua bán gà, mua bán gia cầm qua mạng Facebook cũng bị cấm đoán.

Tin tức khác...