Tiền nợ nhà trung bình của những gia đình Canadians là 200 ngàn dollars.

Toronto: Theo bản   công bố của tổ chức giám sát tín dụng Trans Union vừa phổ biến hôm thứ hai ngày 21 tháng 8, thì số tiền nợ nhà trung bình của một gia đình Canadians là 200 ngàn dollars, gia tăng 5 phần trăm trong vòng 1 năm qua.

Cũng theo tổ chức Trans Union thì tỷ lệ số người mượn nợ nhà không trả đúng hẹn không có nhiều. Điều này cho thấy là những người Canadians đã không tiêu xài quá mức mà họ có khả năng trả nợ.

Chỉ có 1 trong số mỗi   200 người mượn nợ nhà, đã không trả nợ nhà đúng hẹn.

 

Tin tức khác...